Reeglistik

Dan 1 Shokyu         shodan yumeiho shi

Dan 2  Shokyu          nidan yumeiho shi

Dan 3  Chukyu          sandan yumeiho renshi

Dan 4 Chukyu           yondan yumeiho renshi

Dan 5 Jokyu              godan yumeiho kyoshi

Dan 6 Jokyu              rokudan yumeiho kyoshi, shihandai

Dan 7 Shihan             nanadan yumeiho hanshi, shihan

 

1. Algajate kursus tase 1 (Dan 1). Tase on määratud kuruse läbinutele.

2. Tase 2 (Dan 2) koos diplomiga määratakse pärast esimese ja teise taseme kursuse läbimist ja pärast teise taseme eksami edukat sooritamist.

3. Kolmanda taseme (Dan 3) eksam sooritatakse mitte varem kui 12 kuu möödudes ja mitte hiljem kui 15 kuu möödudes pärast teise taseme edukat eksami läbimist.

4. Neljanda taseme (Dan 4) eksamit saab sooritada mitte varem kui 24 kuu möödudes pärast kolmanda taseme diplmi välja andmisest.

5. Viienda taseme (Dan 5), (Õpetaja tase) eksamit saab sooritada mitte varem kui 24 kuu möödudes pärast neljanda taseme diplomi välja andmisest. Alates viienda taseme eksamist sooritatakse eksamid ainult Yumeiho®  Keskuses Jaapanis.

6. Kuuenda taseme (Dan 6), (Vanemõpetaja) eksamit saab sooritada mitte varem kui 24 kuu möödudes pärast viienda taseme edukat eksami sooritamist.

7. Seitsmendal tasemel (Dan 7) puudub eksami sooritamise võimalus. Määratakse teenete eest Jaapani Yumeiho® Keskuse direktori Meister Toshiharu Kitami poolt, mitte varem kui 24 kuu möödudes pärast kuuenda taseme edukat eksami sooritamist.

Kehtivad on ainult Jaapanis välja antud originaal diplomid.